Nowości

Alarmy
Nowości
czytaj...

Promocje

czytaj...

Kontakt
an image
Alarm Serwis Centrum
ul. Faradaya 3
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 366-99-65
Fax: (34) 366-96-73
e-mail: sklep@alarmyonline.pl
Urzadzenia przełaczajace i przetwarzajace obraz
Strona główna > Oferta > Telewizja przemysłowa

16. URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE I PRZETWARZAJĄCE OBRAZ

Kamera z obiektywem i osprzętem generuje sygnał elektryczny, który pozwala obejrzeć na monitorze to, co "widzi" kamera. Generowany sygnał można też zapisać na magnetowidzie lub rejestratorze w celu późniejszego jego odtworzenia. Współczesne systemy telewizji obserwacyjnej zbudowane są oczywiście z więcej niż jednej kamery. Zastosowanie urządzeń do obróbki sygnałów dostarczanych przez kamery pozwala na dołączenie do jednego monitora lub rejestratora - kilku kamer. Nowoczesne rejestratory obrazu są zaopatrzone w funkcje przełączania systemach przetwarzania obrazu. Niemniej w systemach CCTV nadal spotyka się:

 • Zmieniacz, inaczej zwany przełącznikiem wizyjnym lub sekwencyjnym - jest urządzeniem pozwalającym na dołączanie w określonym czasie sygnału jednej, konkretnie wybranej kamery do wyjścia monitorowego. Dołączanie może być realizowane manualnie przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku skojarzonego z daną kamerą, albo automatycznie w trybie sekwencyjnym. Każdy zmieniacz pozwala na ustawienie czasu, po którym zostaje dołączona kolejna kamera; przeważnie ten czas można regulować w zakresie od 0,5s do 20.30s. Można także zaprogramować skomplikowane sekwencje przełączania, a często można dołączyć tekst wyświetlany na monitorze i zawierający numer oraz nazwę kamery. Bardziej rozbudowane przełączniki posiadają wbudowany układ detekcji ruchu na obrazie z kamer - w przypadku wystąpienia ruchu podawany jest sygnał na odpowiednie wyjście alarmowe.
  Zazwyczaj zmieniacz posiada od kilku do kilkunastu wejść (najczęściej: 2, 4, 8, 12 lub 16), często przelotowych i jedno lub dwa wyjścia do podłączenia monitora. Drugie wyjście służy zazwyczaj do podłączenia dodatkowego monitora, celem obserwacji obrazu z jednej wybranej kamery. W przypadku, jeśli któreś wejście nie jest używane, można zaprogramować pomijanie tego wejścia w procesie wyświetlania.
  Często zmieniacze są wyposażone w wejścia i wyjście alarmowe: na wejście alarmowe można dołączyć np. czujkę ruchu - wtedy pojawienie się ruchu wymusi na zmieniaczu natychmiastowe przełączenie na kamerę skojarzona z danym wejściem alarmowym. Natomiast na wyjściu alarmowym pojawia się sygnał, który można wykorzystać do włączenia alarmu, czy też przełączenia magnetowidu na wyższą prędkość nagrywania.
  Zmieniacz jest urządzeniem zwykle bardzo prostym - jest to zwykły przełącznik elektroniczny, zazwyczaj jego cena jest zazwyczaj bardzo niska.
 • Quad, zwany także dzielnikiem obrazu - jest urządzeniem pozwalającym na równoczesny podgląd obrazu z czterech kamer na jednym monitorze. Jeśli urządzenie pozwala na równoczesną obserwację większej ilości kamer na 1 monitorze - to nazwa quad staje się niewłaściwa, lepiej wtedy stosować określenie dzielnik obrazu.
  Aby uzyskać efekt równoczesnego wyświetlania na monitorze obrazów z kilku kamer, niezbędna jest obróbka cyfrowa. Obrazy z wejść kamer są digitalizowane, następnie dokonywane jest ich zmniejszenie, aż wreszcie są łączone wjeden, który jest zamieniany na postać analogową i kierowany na wyjście monitorowe. W quadach monochromatycznych najczęściej stosowane jest przetwarzanie 8-bitowe, które pozwala otrzymać 256 poziomów szarości. Rozdzielczość może wynosić np. 1024x512 punktów dla całego (podzielonego) ekranu - jak widać stosowanie quadu pogarsza jakość obrazu.
  Dzielnik B/W, po podłączeniu kamery kolorowej nie przeniesie informacji o kolorze. Produkowane są również dzielniki kolorowe, ale kupując taki dzielnik należy zwrócić uwagę, czy jest on przystosowany do systemu PAL, powszechnie stosowanego w Europie.
  Poza pracą w trybie podziału obrazu, większość dzielników ma wbudowane funkcje zmieniacza, często również wraz z detekcją ruchu oraz wejściami i wyjściami alarmowymi.
 • Rozgałęźnik sygnału, z angielskiego: spliter - jest urządzeniem pozwalającym na dystrybucję sygnału video z jednej kamery do dwóch lub kilku odbiorników; ma szerokie zastosowanie w przypadku, gdy odbiorniki nie mają wejść kamerowych przelotowych. Rozgałęźnik stosuje się również w przypadku wyprowadzenia sygnału np. z jednego rejestratora na kilka monitorów. Najczęściej spotyka się rozgałęźniki (ilość torów wejściowych / ilość wyjść na każdym torze): 1/2, 1/4, 2/2, 2/4, 4/2, 4/4, 8/2, 8/4, 16/2.

 • Multiplekser lub multiplexer - jest urządzeniem stosowanym do obróbki sygnału przed zapisem na magnetowidach. Multiplexer łączy wszystkie cechy zmieniaczy i dzielników, przy czym rozbudowane funkcje przetwarzania obrazu pozwalają na szereg funkcji niedostępnych w omówionych poprzednio urządzeniach; zarazem multiplekser najczęściej pozwala na obsługiwanie 4, 8 lub 16 wejść kamerowych. Ważne jest, że do odtwarzania obrazu zapisanego z użyciem multipleksera - należy użyć go powtórnie. Wyświetlanie obrazu wprost na monitor dałoby efekt wyświetlania kolejnych klatek pochodzących z różnych kamer.
  W ostatnich latach nowością na rynku urządzeń CCTV są rejestratory cyfrowe, które umożliwiają rejestrację i odtwarzanie obrazów video na wbudowanym dysku twardym. Dodatkowo rejestratory posiadają wbudowany system obróbki obrazów wejściowych i wyjściowych, oferujący znacznie więcej funkcji niż multiplexery, co w krótkim czasie spowodowało, że multiplexery zostały praktycznie całkowicie wyparte przez tańsze od nich rejestratory cyfrowe.

 • Matryca wideo - jest połączeniem wszystkich dotychczas poznanych urządzeń obróbki i przełączania obrazu, tym samym możliwości matrycy w dziedzinie przełączania i obróbki sygnałów wizji są największe. Jest to urządzenie posiadające wiele wejść i wiele wyjść, pozwalające na łączenie dowolnego wejścia z dowolnym wyjściem. Podstawową zaletą matryc jest wielodostępność, czyli możliwość równoczesnej pracy kilku operatorów, z których każdy może oglądać obraz z każdej kamery, oczywiście w ramach przyznanych uprawnień. Matryce pracują w dużych systemach integruje telewizję przemysłową z innymi układami np. systemem alarmowym SSWN, systemem ochrony p/pożarowej itd.

Jeżeli nie zrozumiałeś tego rozdziału - skontaktuj się z naszymi konsultantami.