Nowości

Alarmy
Nowości
czytaj...

Promocje

czytaj...

Kontakt
an image
Alarm Serwis Centrum
ul. Faradaya 3
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 366-99-65
Fax: (34) 366-96-73
e-mail: sklep@alarmyonline.pl
Logisty

LOGISTY

Dwa zabezpieczenia są więcej warte niż jedno!

Państwa klienci wymagają, aby zabezpieczenia były coraz lepsze?

Logisty, francuski specjalista nr 1 w dziedzinie całkowicie bezprzewodowych systemów alarmowych, proponuje Państwu wyjątkowe innowacje obejmujące całą gamę jego produktów.

Wprowadzając do swoich produktów nową technologię transmisji o podwójnej częstotliwości, Logisty podwaja niezawodność przekazów radiowych.

System zabezpieczeń Logisty korzysta z przekazów na częstotliwościach radiowych. Radio jest używane w tych wszystkich dziedzinach, w których bezpieczeństwo jest sprawą pierwszoplanową: przestrzeń kosmiczna, lotnictwo cywilne i wojskowe, nawigacja... Zdobyło tę  pozycję okazując się najszybszym, najprostrzym, a często też najpewniejszym sposobem nawiązania łączności. Logisty rozwija tę technologię od 10 lat, odnosząc sukcesy, wzbogacając z każdym dniem swoje doświadczenie.

Jako że spetniają one rolę kręgosłupa systemu wiążąc poszczególne aparaty między sobą, przekazy (komunikaty) radiowe muszą być absolutnie pewne i niezawodne przez długie lata.

Punkt docelowy koncepcji "Całkowicie bez przewodu", podwójna częstotliwość, odpowiada podwójnie na tę fundamentalną potrzebę bezpieczeństwa.

Logisty: potrójne zabezpieczenie

Ochrona przed włamaniem:
dzięki funkcji częsciowego włączenia, Logisty pozwala na dostosowanie ochrony lokali do stylu życia osób, które je zajmują. Mogą oni w ten sposób objąc ochroną jedną część danego miejsca, zajmując jednocześnie pozostałą, niezależnie od typu podłączonego czujnika (otwarcia czy ruchu), a wszystko to w bardzo prosty sposob.

Ochrona osob:
użytkownik może, w przypadku złego samopoczucia lub napadu, niezwłocznie uruchomić alarm, lokalnie i na odległość, używając swojego przycisku napadowego, pilota, klawiatury lub przekaźnika telefonicznego.

Ochrona domu:
pozwala stawić czoła codziennym zagrożeniom, jakie niesie nowoczesne mieszkanie, 24 godziny na dobę. Czujka pożarowa zmniejsza ryzyko zaczadzenia i pozwala uniknąć zniszczenia dóbr przez ogien. Podobnie przypadki zalania, awaria zamrażarki, odcigcie prądu czy też nadejście mrozów są wykrywane natychmiast, co umożliwia użytkownikowi właściwe zareagowanie zanim nie będzie za późno.

System niezawodny, prosty i niezależny.

Każdy element systemu alarmowego Logisty zawiera ostatnie innowacje technologiczne oraz jest systematycznie testowany i kontrolowany, zgodnie z najbardziej rygorystycznymi procedurami przemysłowymi, wszystkie produkty Logisty posiadają dwuletnią gwarancję.

Wszystkie elementy moina szybko zainstalować, bowiem nie posiadają one żadnych przewodów: wystarczy proste zamocowanie na ścianie. Nie ma pomiędzy nimi żadnej łączności przewodowej, odbywa się ona bowiem poprzez kodowane przekazy radiowe. Nie ma podłączenia do zasilania sieciowego: każdy udostępniany aparat jest zaopatrzony w baterie litowe, które zapewniają mu niezależność od innych źródeł i czynią go odpornym np. na uderzenia pioruna, które wywołują fatszywe alarmy. Nie dotyczą go również przypadkowe lub zamierzone odcięcia prądu.

Nie jest konieczna żadna regulacja, system nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji.

Logisty odznacza się godną uwagi prostotaą użytkowania: piloty i klawiatura pozwalają na sterowanie jednym gestem cafością lub częścią systemu alarmowego, tak z wewnątrz, jak i z zewnątrz chronionego obiektu.

Skuteczny i z możliwością rozbudowy

Będąc całkowicie bezprzewodowym, Logisty jest systemem modułowym, opracowanym w ten sposób, że może zostać doskonale zaadaptowany do pomieszczeń, które ma chronić: każdy detektor, każdy element może zostać umieszczony dokładnie tam, gdzie będzie wykazywał najwyższą skuteczność, bez jakichkolwiek przeszkód związanych z instalacją i bez ograniczeń ilościowych.

To, że system ten składa się z szeregu modułów, daje instalatorowi możliwość adaptacji do określonego miejsca zamieszkania, które ma zabezpieczać, jak też możliwość późniejszej rozbudowy systemu wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkownika.

Całkowite zabezpieczenie dóbr materialnych i osób wymaga:

Detektorów:

- włamania: detektory są umieszczone w miejscach na nie narażonych i, w przypadku niebezpieczeństwa, informują centralę drogą radiową. Liczba i typ tych detektorów nie podlega ograniczeniom.
- technicznych: w przypadku awarii, detektory techniczne połączone z centralą L2302I zawiadamiają użytkownika przez 24 godziny na dobę.

Pilotów:

Dzięki zastosowaniu przekazu radiowego, urządzenia zdalnego sterowania umożliwiają uruchomienie całego systemu alarmowego lub jego części, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz zabezpieczanych pomieszczeń. Pilot 4 funkcyjny, klawiatura i przycisk napadowy pozwalają także na natychmiastowe wyzwolenie alarmu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności (napad, zasłabnięcie...).
Klawiatura, przytwierdzona do ściany lub, ewentualnie, przenośna, pozwala na zwiększenie ilości użytkowników systemu dzięki zastosowaniu tajnego kodu.

Centrali alarmowej:

Centrala alarmowa stanowi centrum decyzyjne systemu alarmowego Logisty: odbiera ona informacje nadane drogą radiową przez detektory i piloty. W przypadku powstania alarmu, włącza ona wchodzącą w jej skład syrenę, urządzenia odstraszające i wysyłające sygnały alarmowe i zapamiętuje następujące po sobie zdarzenia. Dzięki swojej funkcji "wielostrefowej" pozwala ona na zabezpieczenie tylko jednej dowolnie wybranej części miejsca zamieszkania lub wybranego pomieszczenia.

Urządzeń odstraszających intruzów na miejscu:

Syrena alarmowa jest najskuteczniejszym środkiem odstraszającym. Gdy jest umieszczona na zewnątrz posesji, którą ma zabezpieczać, jej silny sygnał dźwiękowy ostrzega sąsiadów i destabilizuje psychicznie intruza.

Urządzeń umożliwiających alarm na odległość:

W przypadku sytuacji alarmowej, modem telefoniczny automatycznie zawiadamia użytkownika, kogoś bliskiego lub firmę zajmującą się monitoringiem. Aparat ten zostaje uruchomiony przez centralę lub bezpośrednio: przez przycisk napadowy, piloty lub detektory techniczne.