Nowości

Alarmy
Nowości
czytaj...

Promocje

czytaj...

Kontakt
an image
Alarm Serwis Centrum
ul. Faradaya 3
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 366-99-65
Fax: (34) 366-96-73
e-mail: sklep@alarmyonline.pl
Sterowniki Radiowe GORKE

Sterowniki Radiowe GORKE - LOKALNY SYSTEM MONITORUJĄCY

 • Zabezpieczenie małych i średnich obiektów
 • Zabezpieczenie gablot i drogich eksponatów
 • Urządzenie przywoławcze

Skład zestawu
Odbiornik Identyfikacyjny IDO - 04 / 99
Miniaturowe Nadajniki Kontaktronowe MNK 201 (max liczba 99)

Odbiornik Identyfikacyjny

Typ IDO-04/ 99 z kodem zmiennym KEELOQ, 433,92MHz może współpracować z 99 nadajnikami: pilotami jedno i wielo klawiszowymi, Nadajnikami Radiopowiadamiania, Nadajnikami Miniaturowymi: kontaktronowym, bateryjnym itd.

GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE ODBIORNIKA.

1. IDENTYFIKACJA nadajnika - wyświetla przypisany nadajnikowi numer identyfikacyjny.
2. WSKAZYWANIE czterech rodzajów komunikatów z nadajnika - załącza odpowiednią diodę LED.
3. SYGNALIZACJA stanu wyczerpania baterii nadajnika - załącza punkt dziesiętny wyświetlacza.
4. ZAPAMIĘTYWANIE ośmiu ostatnich komunikatów.
5. SYGNALIZACJA akustyczna przyjęcia komunikatu.

Ponadto :
6. Możemy PRZYPORZĄDKOWAĆ nadajnikowi dowolny nr identyfikacyjny z zakresu 1 do 99
7. Możemy USUWAĆ z pamięci odbiornika dowolnie wybrany nadajnik lub wszystkie naraz.
Odbiornik wyposażony jest w :

 • jedno wyjście przekaźnikowe typ NO o obciążalności 1 A/ 30 V DC, pracujące w trybie monostabilnym z czasem 30 s
 • wyjście antysabotażowe SAB typ NC o obciążalności 50 mA / 12 V DC
 • dwucyfrowy wyświetlacz LED
 • cztery diody LED
 • wewnętrzny sygnalizator akustyczny
 • przycisk kasowania sygnalizatora akustycznego
 • antenę

Odbiornik przewidziany jest do zasilania napięciem znamionowym 12 VDC ( dopuszczalne 10-15 V DC ). Pobór prądu: spoczynkowy 50 mA, maksymalny 70 mA. Wymiary odbiornika: 79 x 149 x 22 mm. O wyborze nadajnika, który ma współpracować z odbiornikiem decydują dwa kryteria: zasięg zestawu oraz ilość komunikatów przydzielona jednemu użytkownikowi. Poniższe zestawienie prezentuje grupy według tych podziałów.

1. ZASIĘG:

 • 100/ 200 m - piloty małe breloki : PUK 101, PUK 102, PUK 104
 • 180/ 350 m - pilot hermetyczny : PUH 184 oraz pilot 8klawiszowy PUK 188
 • 200/ 400 m - pilot antynapadowy PUK 202, Przyciskowy Nadajnik Hermetyczny PNH 201, Nadajniki Miniaturowe : MNK 201, MNB 201
 • 250, 350, 500/ 500, 750, 1100 m - Nadajniki Radiopowiadamiania ( 20,50,100 mW ), Nadajniki Akumulatorowe typ RNA 100A, RNA 100 S

Uwaga ! Podawane zasięgi odnoszą się do przestrzeni otwartej. Pierwsza wartość przedstawia zasięgi z odbiornikiem superreakcyjnym, druga z odbiornikiem superheterodynowym.

2. ILOŚĆ KOMUNIKATÓW (ilość przycisków nadajnika):

 • 1 komunikat - piloty 1 klawiszowe, Nadajniki Miniaturowe i Radiopowiadamiania
 • 2 komunikaty - piloty 2 klawiszowe
 • 3 i 4 komunikaty - piloty 4 klawiszowe itd.

Miniaturowy Nadajnik Kontaktronowy

Typ MNK 201 jest drugim elementem "systemu"  cechujący się tym, że oprócz wejścia do podłączenia zewnętrznego obwodu sterującego typu NC ma dodatkowo wbudowany wewnętrzny kontaktron. MNK 201 rozpoczyna transmisję od momentu rozwarcia wejścia NC lub odsunięcia magnesu na odległość powyżej 15 mm. Montowany może być na drzwiach i oknach lub może zostać wykorzystany do wykonania "pułapek".

ZASIĘGI:
200
metrów (MNK 201 + IDO 04/99 z modułem superreakcji)
400 metrów (MNK 201 + IDO 04/99 z modułem superheterodyny)
550
metrów (MNK 201 + RNA 100A + IDO 04/99 z modułem superreakcji)
1100 metrów (MNK 201 + RNA 100 A + IDO 04/99 z modułem superheterodyny)

stopka