Nowości

Alarmy
Nowości
czytaj...

Promocje

czytaj...

Kontakt
an image
Alarm Serwis Centrum
ul. Faradaya 3
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 366-99-65
Fax: (34) 366-96-73
e-mail: sklep@alarmyonline.pl
Elmes
ELMES ELECTRONIC

Elmes Elektronik istnieje od 1990 roku zajmując się instalacją oraz produkcją urządzeń do systemów alarmowych i kontroli dostepu. Od roku 1992 firma specjalizuje sie w projektowaniu i produkcji radiowych systemów małej mocy spełniających polskie i europejskie normy dopuszczenia do powszechnego użytkowania dla bezprzewodowych urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dostepu. Firma oferuje produkty seryjne z kodem dynamicznym i stałym, jak również urządzenia specjalizowane wykonywane indywidualnie lub w krótkich seriach z uwzglednieniem wymogów stawianych przez zamawiających. Produkcje wykonuje w technologii montażu powierzchniowego na nowoczesnych automatach montażowych i przyrządach uruchomieniowych.

TECHNIKA - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wstęp
Firma Elmes Elektronik zajmuje się produkcją radiowych urządzeń do zdalnego sterowania, kontroli dostępu, powiadamiania o alarmie, monitoringu, itp. Systemy nasze zbudowane w oparciu o zmienny lub stały kod zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w systemach kontroli dostępu. Produkujemy urządzenia o zasięgach 50, 100, 200 i 500 metrów; jedno-, dwu- cztero- i więcej kanałowe; do różnych zastosowań; z kodem zmiennym i stałym, przenośne i stacjonarne, a także bezprzewodowe detektory ruchu podczerwieni pasywnej (bezprzewodowe czujki PIR) oraz bezprzewodowe kontaktrony.

Podstawowe cechy urządzeń

 1. Zmienny kod oparty na systemie KeeloqR firmy Microchip Technology Inc., USA. Po każdej transmisji następuje zmiana kodu w pilocie. Odbiornik zna algorytm zmian tego kodu i po zdekodowaniu bieżącej, poprawnej transmisji, ustawia się na następną. Od tej chwili nie będzie już reagował na poprzednie, więc "intruz" przechwytując transmisję nie jest w stanie rozbroić systemu. Dodatkowo, ponieważ transmisja jest szyfrowana, nie jest on w stanie wygenerować następnej analizując poprzednią.
  System jest odporny na "zgubienie" wielu transmisji (nawet tysiąca), tzn. wciśnięcie pilota poza zasięgiem pracy odbiornika nie zdesynchronizuje odbiornika, co najwyżej konieczne będzie dwukrotne przyciśnięcie pilota w przypadku zgubienia ponad 15 transmisji.
 2. Konfigurowanie zestawów. Bardzo proste, przy użyciu pilota i przycisku w odbiorniku. W ten sposób programuje się tryby pracy kanałów i dodaje piloty do zestawu.
 3. Każdy pilot ma inny kod, który jest przechowywany w jego nieodczytywalnej pamięci, nie można więc go skopiować. Odbiornik uczy się każdego pilota-nadajnika z osobna, a piloty można dowolnie przenosić, usuwać i dodawać do zestawu. Jedyne ograniczenie narzuca maksymalna liczba 12 (opcjonalnie 112) pilotów w zestawie, ponieważ wprowadzenie 13-tego (113) skasuje pierwszy. W celu wyeliminowania z systemu zgubionego lub skradzionego pilota należy wykasować wszystkie piloty z pamięci odbiornika, a następnie "nauczyć" odbiornik każdego z pozostałych pilotów od nowa.
 4. Tryby pracy kanałów. Każdy kanał może pracować w jednym z dwóch trybów:
  - monostabilnym, tzn. po włączeniu kanału nastąpi jego samoczynne wyłączenie po zaprogramowanym czasie od 0.5 sek. do 4 godzin. Czas ten jest liczony od ostatniego przyciśnięcia pilota.
  - bistabilnym; każde naciśnięcie przycisku pilota włącza lub wyłącza kanał trwale. W tym trybie nie nastąpi samoczynne wyłączenie kanału po czasie.
 5. Sygnalizacja LED. Przy załączonym przekaźniku dwukolorowy LED zmienia kolor świecenia.
 6. Sygnalizacja na wyjściu S. Na tym wyjściu (typu OC) pojawiają się trwające 0,3 sek impulsy zwarcia do masy, dwa przy załączeniu kanału, jeden przy wyłączeniu.
 7. Wyjścia przekaźnikowe typu NO/NC o obciążalności 128V/1A, wyprowadzone trzy styki przekaźnika.
 8. Tamper. Urządzenie jest wyposażone w antysabotażowy włącznik sygnalizacji otwarcia obudowy typu NC.
 9. Produkowane urządzenia nie wymagają zezwolenia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej na instalowanie i użytkowanie.
 10. Urządzenia posiadają atesty Z.R.T.O.M. "TECHOM" w klasie "C" (PTX50, CH4H) oraz w klasie "B" (UMB50H, UMB100H, AN200H, DWB50H, DWB100H, DW200H, CTX3, RP501) na stosowanie w systemach alarmowych.

Ogólny opis urządzeń i ich zastosowań

 1. Zestawy UMB, AN, DW, DWB i CH4 mają różnorodne zastosowania. Mogą służyć do zdalnego blokowania czujek i stref w systemach alarmowych, załączania zwłok czasowych, jako bezprzewodowy przycisk antynapadowy, do załączania układów sterujących silnikami, oświetleniem, zwalniających zamki bram, drzwi itp.
 2. Zestawy ST (dla jednego silnika) i ST6H (do 6 silników) przeznaczone są do zdalnego sterowania bezkomutatorowych silników prądu zmiennego 220V stosowanych w roletach, żaluzjach, itp. Posiadają wejście na fotokomórkę, blokującą ruch w jednym kierunku (np. zamykanie) i na przełącznik ścienny, który dubluje funkcje pilota.
 3. Zestaw radiopowiadomienia RP501 przeznaczony jest do bezprzewodowego przekazywania informacji o stanie czterech wejść (stref, czujek, kontaktronów itp.) na odległość do 500 m. Posiada szereg użytecznych funkcji jak kontrola stanu baterii w nadajniku czy testowanie łącza radiowego patrz opis "RADIOPOWIADOMIENIE RP501".
 4. Nadajnik kontaktronowy CTX3H to bezprzewodowy (radiowy) kontaktron, służy do przekazywania informacji o otwarciu drzwi lub okien do dowolnego odbiornika ELMES.
 5. Odbiorniki CH20 i CH20LED to 20-kanałowe odbiorniki znajdujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest identyfikacja źródła sygnału np. o alarmie lub w kontroli dostępu.
 6. Bezprzewodowy detektor ruchu PTX50 to powszechnie stosowana w systemach alarmowych czujka ruchu PIR w wykonaniu bezprzewodowym o bardzo oszczędnym zużyciu energii z baterii 9V, programowana przez instalatora i współpracująca z odbiornikami ELMES.

Rozszerzenia w systemach ELMES

W systemach ze zmiennym kodem istnieje możliwość kombinacji pilotów i odbiorników z różnych zestawów. Jedyne ograniczenie narzuca częstotliwość pracy pilota i odbiornika, co uniemożliwia wspólne stosowanie urządzeń z liczbą 50 oraz 100 lub 200 w nazwie (częstotliwość odpowiednio 303MHz i 434,92MHZ), można natomiast w ramach jednej częstotliwości stosować jednocześnie urządzenia jedno-, dwu- i czterokanałowe. Wynika to z faktu, że odbiornik, ucząc się pilota, zapamiętuje nie tylko jego kod, lecz także numer wciśniętego przycisku, by potem reagować tylko na ten przycisk pilota. Oto kilka przykładowych konfiguracji:

 1. Jeden czterokanałowy pilot steruje czterema odbiornikami jednokanałowymi, a każdy przycisk pilota steruje innym odbiornikiem. Przykłady:
  1. Pilotem CH4H-50 otwieramy bramę wjazdową do posesji i bramę w garażu (odbiorniki ST50H), włączamy i wyłączamy system alarmowy (odbiornik UMB50H) i otwieramy roletę (odbiornik ST50H).
  2. Pilotem CH4H-200 (CH8H-200) sterujemy 4 (8) rolety (odbiorniki ST200H).
  3. System dostępu z przydzielaniem uprawnień, gdzie każda osoba może mieć dostęp do dowolnej liczby spośród czterech stref lub pomieszczeń (odbiorniki UMB50H). Pilotem CH4H-50 uzyskujemy dostęp do maksymalnie czterech stref, pilotem DWB50H do dowolnych dwóch, a pilotem UMB50H do jednej.
 2. Jeden ośmiokanałowy pilot steruje 8 sterownikami ST50H.
 3. Jeden czterokanałowy pilot steruje dwoma odbiornikami dwukanałowymi, przy czym każda pozioma para przycisków pilota steruje innym odbiornikiem. Przykład: pilotem CH4H-200 otwieramy bramę wjazdową do posesji i bramę w garażu (odbiorniki ST200H).
 4. Jeden dwukanałowy pilot steruje dwoma odbiornikami jednokanałowymi.
 5. Pilot jednokanałowy steruje jednym kanałem odbiornika dwu- lub czterokanałowego. Przykład: typowa konfiguracja DW200H, w której pierwszy kanał służy jako antynapad, a drugi rozbraja system alarmowy, może być wzbogacona o piloty AN200H załączające jedynie antynapad.
 6. Cztery specjalne piloty UMB100H współpracują z 1 odbiornikiem CH4H, każdy załącza inny kanał.
 7. Cztery odbiorniki DW200H w wykonaniu specjalnym sterowane są z jednego pilota CH8H-200.

Uwagi:

  1. Maksymalny zasięg działania konfiguracji mieszanej zależy od typu zastosowanego pilota-nadajnika. Przykładowo, zestaw złożony z odbiornika AN200H i pilotów UMB 100H osiąga zasięg do 100 m, a z odbiornika CH4H i pilotów AN200H do 200 m.
  2. Odbiorniki nie powinny być instalowane blisko siebie, ponieważ wzajemnie się zakłócając mogą stracić zasięg. Zaleca się zachowanie przynajmniej dwumetrowego odstępu.
  3. Stosowanie konfiguracji z wieloma odbiornikami może wymagać czasami resynchronizacji odbiornika, tzn dwukrotnego przyciśnięcia pilota. Ma to miejsce wówczas, gdy użyjemy pilota więcej niż 16 razy poza zasięgiem odbiornika.
ODBIORNIKI
UMB
50H
AN200H
UMB100H
DW200H
DWB100H
DWB
50H
ST50H ST200H
ST100H
CH4H CH20
CH20L

F(MHz)

303 434 434 303 303 434 434 434
PILOTY/
NADAJNIKI
F(MHz) Ilość
kanałów
1 1 2 2 1 1 4 20
UMB 50H 303 1 1 1k 1*
UMB 100H 434 1 1 1k 1* 1k 1d
AN 200H 434 1 1 1k 1* 1k 1d
DW200H 434 2 2 1 1 lub 2* 2k 2d
DWB 50H 303 2 2 1 1 lub 2*
DWB 100H 434 2 2 1 1 lub 2* 2k 2d
CH4H - 50 303 4 4 2 2 lub 4*
CH4H 434 4 4 2 2 lub 4* 1 4d
CH4H -200 434 4 4 2 2, 4* 1 4d
CH8H -200 434 8 8 4** 4**lub8** 2** 8d
CTX3H 434 1 1 1c 1c 1d
PTX50 434 1 1 1c 1c 1d

Oznaczenia użyte w tabeli:
 - puste pole oznacza brak możliwości takiej konfiguracji
1,2,4,8 - jeden pilot steruje maksymalnie jednym, dwoma, czterema lub 8 odbiornikami
1k,2k - jeden pilot steruje pierwszym (pierwszymi dwoma) kanałami odbiornika, na życzenie
     wykonujemy piloty sterujące innymi kanałami
1c - nadajnik steruje jednym, dowolnym kanałem odbiornika wybieranym przełącznikiem w nadajniku
d - pilot steruje dowolnym (-i) kanałami odbiornika ustalanymi w czasie programowania odbiornika
* - możliwość sterowania np. pilotem 4-kanałowym czterech odbiorników ST uzyskuje się poprzez
    przecięcie zworki w odbiorniku
** - wymagana jest specjalna wersja odbiornika

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

TYP ZESTAWU

Cechy funkcjonalne

UMB50H/
UMB100H

AN200H

DW200H

DWB50H/
DWB100H

CH4H/
CH4H200

CH20/
CH20LED

Tryby pracy kanałów

MB

MB

MB

MB

MB

MB

Ilość i rodzaj wyjść przekaźnikowych

1
NO/NC

1
NO/NC

2
NO/NC

2
NO/NC

4
NCO2

20
NCO2/ 0

Sygnalizacja LED

TAK

TAK

TAK (2)

TAK (2)

TAK

NIE / TAK

Sygnalizacja-obciążalność wyj S

TAK
1A/60V

TAK
1A/60V

TAK
1A/60V

TAK
1A/60V

TAK
1A/60V

TAK
1A/60V

Zasięg działania (m)

50 / 100

200

200

50 / 100

100 / 200

jak pilota

Częstotliwość pracy (MHz)

303/434

434

434

303/434

434

434

Wyłącznik antysabotaż.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Ilość pilotów w komplecie.

2

1

1

2

1

0

Maks. ilość pilotów w kpl.

12 (112)

12 (112)

12 (112)

12 (112)

11

50

Typ baterii w nadajniku

12V

9V

9V

12V

12V / 9V

-

Zasilanie odbiornika Vpobór prądu spocz....maks.

12V (1)
20..40mA

12V (1)
20..40mA

12V (1)
20..60mA

12V (1)
20..60mA

12V
20..100mA

12V (1)
30..600mA

Obciążalność wyjść przekaźnikowych

128V,1A
60VA

128V,1A
60VA

128V,1A
60VA

128V,1A
60VA

128V,1A
60VA

128V,1A
60VA

Galwaniczna separacja wyjść

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

 

TYP ZESTAWU

Cechy funkcjonalne

ST50H/
100H/200H

ST6H

nadajnik
CTX3

detektor
PTX50

RP501

Tryby pracy kanałów

MB

MB

-

-

MB

Ilość i rodzaj wyjść przekaźnikowych

2 (1 silnik)
NO

12 (6 silnik.)
NO

-

-

4
NCO

Sygnalizacja LED

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Sygnalizacja-obciążalność wyj S

NIE

NIE

-

-

TAK
1A/60V

Zasięg działania (m)

50 / 100 / 200

200

100

50

500

Częstotliwość pracy (MHz)

303 /434/ 434

434

434

434

434

Wyłącznik antysabotaż.

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Ilość pilotów w kpl.

2

1

-

1 nadajnik

Maks. ilość pilotów w kpl.

12 (112)

12

-

60 nadajn.

Typ baterii w nadajniku

12V / 9V

9V

12V

9V

9V (3)

Zasilanie odbiornikapobór prądu spocz...max

220V~ (1)
2W

220V~
4W

-

-

12V
20..100mA

Obciążalność wyjść przekaźnikowych

16A, 220V~

16A, 220V~

-

-

128V, 1A
60VA

Galwaniczna separacja wyjść

TAK

TAK

-

-

TAK

Oznaczenia użyte w tabeli:
MB - tryb pracy mono i bistabilny;
   NO/NC- na złączu wyprowadzone są trzy styki przełączane każdego przekaźnika;
   NCO - na złączu wyprowadzony jest jeden styk każdego przekaźnika, styki drugie są zwarte do
             masy; zmiana z trybu NC na NO wymaga przelutowania zworek na płytce;
   NCO2 - wyprowadzone są dwa styki każdego przekaźnika, zmiana trybu przy pomocy zworki;
12V - w praktyce dopuszcza się zasilanie od 10 do 14,5 VDC; prąd 18mA + 25mA na każdy załączony
    przekaźnik;
(1) - na zamówienie wersje z zasilaniem 24 VDC (17-30V);
(2) - sygnalizacja LED tylko dla jednego kanału;
(3) - nadajnik może być zasilany z baterii 9V lub z zasilacza 9-12V;
(112) - na zamówienie wersje odbiornika z rozszerzoną pamięcią dla 112 pilotów-nadajników.


Instalacja

Urządzenia mogą pracować wyłącznie w temperaturze od 0 do +40°C, wewnątrz suchych pomieszczeń, nie mogą być narażone na działanie czynników atmosferycznych i nie mogą być instalowane w pobliżu urządzeń elektro-energetycznych i metalowych stanowiących ekran dla fal radiowych. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków w najlepszym razie zmniejszy zasięg działania, ale może też spowodować niesprawność urządzenia. Umieszczenie nadajnika lub odbiornika w pomieszczeniach piwnicznych lub wewnątrz zabudowy żelbetonowej znacznie ogranicza działanie urządzeń radiowych, a nawet może spowodować całkowitą utratę zasięgu. Praktyczny zasięg działania urządzeń radiowych uzależniony jest od lokalnych warunków terenowych i zabudowy, należy więc przy wyborze miejsca instalacji każdorazowo sprawdzić pewność działania systemu. Czasem nawet niewielkie przesunięcie odbiornika, np. pół metra wyżej, w lewo, lub w prawo może znacznie poprawić zasięg działania. Przewodu antenowego odbiornika nie należy mocować i kleić do ścian. Zaleca się instalować odbiorniki na wysokości od 2 do 3 metrów od posadzki, a przewody zasilające prowadzić w skrętce na długości 10 cm przed odbiornikiem.

Opis funkcjonalny produkowanych urządzeń

UMB50H/100H - Radiolinia uniwersalna z kodem dynamicznym

Zestaw radiolinii do zdalnego sterowania i kontroli dostępu składa się z odbiornika i dwóch miniaturowych nadajników w formie breloków zasilanych z baterii 12V. W zależności od częstotliwości radiowej i maksymalnego zasięgu działania radiolinia oznaczona jest jako UMB50H (303MHz i zasięg do 50 metrów) lub jako UMB100H (434MHz i zasięg do 100 metrów).
Odbiornik wyposażony jest w galwanicznie odizolowane od napięcia zasilającego wyjścia przekaźnikowe typu NO/NC pracujące w zależności od zaprogramowania w trybie monostabilnym z regulowanym czasem podtrzymania przełączenia lub w trybie bistabilnym zatrzaskowym. Ponadto, odbiornik posiada wyjście do zewnętrznej sygnalizacji akustycznej lub optycznej S oraz dwukolorowy LED sygnalizacyjny. Wyjście sygnalizacyjne S typu "otwarty kolektor" generuje dwa krótkie zwarcia do masy (2 x beep) na załączenie przekaźnika i jedno krótkie zwarcie do masy (1 x beep) na wyłączenie przekaźnika. Odbiorniki wyposażone są w sprężynowy włącznik sygnalizacji otwarcia obudowy i odcięcia przewodów tzw. TAMPER z zaciskami instalacyjnymi typu NC.

AN200H - Radiolinia antynapadowa z kodem dynamicznym
o zasięgu do 200 metrów.

Zestaw radiolinii do zdalnego sterowania linią antynapadową składa się z odbiornika i jednego nadajnika z baterią 9V w wygodnej obudowie z dwoma czerwonymi włącznikami. Oba włączniki mają ten sam charakter działania i wystarczy włączenie jednego z nich dla przesłania sygnału do odbiornika. Przeznaczony jest do stosowania jako linia antynapadowa, choć z uwagi na to, że posiada identyczne wyjścia jak radiolinia UMB100H, może ją zastępować wszędzie tam, gdzie potrzebny jest duży zasięg działania.

DWB50H, DWB100H, DW200H - Radiolinie dwukanałowe z kodem dynamicznym
o zasięgu do 50, 100 i 200 metrów.

Zestaw radiolinii dwukanałowej typu DWB50H/DWB100H składa się z odbiornika i dwóch dwuprzyciskowych pilotów-breloków zasilanych baterią 12V, a zestaw DW200H z odbiornika i jednego pilota ręcznego zasilanego baterią 9V.
Odbiornik radiolinii wyposażony jest w galwanicznie odizolowane od napięcia zasilającego dwa wyjścia przekaźnikowe typu NO/NC z których każde jest niezależnie programowane na pracę mono lub bistabilną, wyjście zewnętrznej sygnalizacji akustycznej lub optycznej S wspólne dla obu kanałów oraz dwukolorowy LED sygnalizacyjny kanału pierwszego. Wyjście sygnalizacyjne S typu "otwarty kolektor" generuje dwa krótkie zwarcia do masy (2 x beep) na załączenie przekaźnika i jedno krótkie zwarcie do masy (1 x beep) na wyłączenie przekaźnika i jest wspólne dla obu kanałów.

CH4H, CH4H-200 - Radiolinie czterokanałowe z kodem dynamicznym
o zasięgu do 100 i 200 m.

Radiolinia przeznaczona jest do zdalnego sterowania czterema kanałami na odległość do 100 (200) m. Może być stosowana w systemach alarmowych do czasowego lub trwałego blokowania stref, czujek, w systemach kontroli dostępu, do zdalnego sterowania itp. Składa się z czteroprzyciskowego pilota-breloka zasilanego baterią 12V (CH4H) lub większego, zasilanego baterią 9V pilota ręcznego (CH4H-200) i odbiornika wyposażonego w cztery wyjścia przekaźnikowe separowane galwanicznie. Odbiornik radiolinii CH4H jest szczególnie zalecanym odbiornikiem do współpracy z bezprzewodowym detektorem ruchu PTX50.
Przyciśnięcie przycisku pilota powoduje przełączenie odpowiadającego mu przekaźnika w odbiorniku. W zależności od trybu pracy kanału, programowanego dla każdego kanału z osobna, przełączenie jest chwilowe i trwa od 0,5 sek. do 4 godz, lub trwałe - trwa do momentu kolejnego wciśnięcia przycisku pilota. Włączenie dowolnego przekaźnika jest sygnalizowane dwoma impulsami zwarcia do masy na wyjściu S, wyłączenie--jednym. Jest możliwość wyłączenia sygnalizacji na wyjściu S dla kanałów 2..4 i pozostawienie jej tylko dla kanału pierwszego. Tę funkcję wykorzystuje się np. gdy odbiornik współpracuje w 1 kanale z pilotem rozbrajającym system a w pozostałych kanałach z detektorami ruchu lub kontaktronami. Dwukolorowa dioda świecąca LED świeci kolorem czerwonym gdy przynajmniej jeden przekaźnik jest załączony, a zielonym - gdy wszystkie kanały są wyłączone. Dodatkowo mrugając 1..4 razy (odpowiednio dla kanału 1..4) sygnalizuje zużycie baterii w detektorze ruchu PTX50. Sygnalizacja słabej baterii nadajnika może być także uaktywniona na wyjściu S odbiornika CH4H poprzez przełożenie zworki na płytce odbiornika. Przelutowując zworki znajdujące się pod przekaźnikami od strony druk można uzyskać pracę kanałów NC, przy standardowej NO.
Istnieje możliwość wykonania na zamówienie pilotów jednokanałowych typu UMB100H lub AN200H współpracujących z dowolnym kanałem odbiornika CH4H.

CTX3H - Nadajnik kontaktronowy z kodem dynamicznym

Nadajnik CTX3H przeznaczony jest do zdalnego przekazywania informacji np. o otwarciu drzwi, okna lub podobnych drogą radiową do odbiornika systemu alarmowego lub dozorowania i przewidziany jest wyłącznie do pracy w pomieszczeniach suchych w temp. od 0 do +40*C. W skład zestawu wchodzi nadajnik z umieszczonymi wewnątrz kontaktronami (boczny i czołowy) oraz zewnętrzny magnes załączający. CTX3H zasilany jest z baterii 12V typ GP23A mieszczącej się w obudowie, która pozwala na około roczną eksploatację w typowych zastosowaniach takich jak zabezpieczenie okna lub drzwi (pobór prądu ok. 3 uA w spoczynku). Wbudowane zabezpieczenie antysabotażowe TAMPER włącza nadajnik przy próbie odkręcenia obudowy. Każdorazowe rozwarcie kontaktronu (to jest odsunięcie włącznika magnetycznego) bądź otwarcie obudowy powoduje przesłanie do odbiornika zakodowanego sygnału radiowego. Transmisja jest chwilowa i trwa ok. 2 sekundy, a w tym czasie świeci dioda w nadajniku. Następuje przełączenie przekaźnika w odbiorniku na dowolny, wcześniej zaprogramowany czas od 0,25 sekundy do 4 godzin. W przypadku stosowania więcej niż jednego nadajnika CTX w chronionym obiekcie, istnieje możliwość identyfikacji z którego z nich przesłana została informacja. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie odbiornika więcej niż jednokanałowego i wybór w nadajniku jednego z czterech kanałów przesyłania informacji przełącznikiem typu DIP na płytce nadajnika.
Zasięg działania nadajnika w przestrzeni otwartej wynosi do 100 metrów, istnieje możliwość jego zwiększenia przez przylutowanie przewodu antenki zewnętrzne.
Maksymalna odległość magnesu od obudowy nadajnika kontaktronowego wynosi 10 mm.

CH20 i CH20LED - Odbiorniki dwudziestokanałowe

Odbiornik przeznaczony jest do systemów zdalnego sterowania, w szczególności do takich, w których konieczna jest identyfikacja nadajnika. Odbiornik współpracuje z nadajnikami-pilotami Elmes typu AN200H i UMB100H, jak również z pilotami dwu- i więcej kanałowymi typu DW200H, DWB100H lub CH4H, a także z czterokanałowym nadajnikiem RP501, nadajnikiem kontaktronowym CTX3H i detektorem PTX50. Każdemu kanałowi w odbiorniku można przypisać dowolną ilość nadajników, przy czym łączna ilość nadajników jednokanałowych w systemie nie może przekroczyć 50. W przypadku stosowania pilotów dwukanałowych, każdy przycisk pilota można przypisać do innego kanału odbiornika, co ograniczy łączną ilość pilotów do 25.
Odbiornik wykonywany jest w dwóch wersjach. Pierwsza, z 20 wyjściami przekaźnikowymi typu NO/NC separowanymi galwanicznie, oznaczona jest symbolem CH20; druga, z wbudowanymi 20 diodami świecącymi LED zamiast przekaźników, oznaczona jest CH20LED.

Przykłady zastosowań:
1. Centralka antynapadowa. Każda z chronionych osób posiada pilot AN200H, przyciśnięcie którego wywołuje alarm w odbiorniku do czasu ręcznego zerowania odbiornika.
2. Centralka alarmowa zbierająca informacje z wielu dozorowanych pomieszczeń wyposażonych w nadajniki kontaktronowe lub nadajniki RP501.
3. System przywoławczy np. w szpitalu. Zbudowany ze specjalnie wykonanych nadajników RP501 wyposażonych w pojedyncze przyciski, których wciśnięcie wywołuje ciąg kilku transmisji do odbiornika w przypadkowych odstępach czasu.
4. Wielokanałowy system zdalnego sterowania. W oparciu o jeden nadajnik RP501 pobudzany określoną kombinacją na wejściach można sterować 15 kanałami odbiornika CH20, przypisując wcześniej każdemu kanałowi odbiornika inną kombinację na wejściach nadajnika.

Sposób działania:
Przyciśnięcie przycisku pilota powoduje przełączenie odpowiadającego mu przekaźnika w odbiorniku. W zależności od trybu pracy odbiornika, programowanego wg pkt. 2 procedur programowania, przełączenie jest chwilowe i trwa od 0,5 sek. do 4 godz, lub trwałe - to jest do chwili zerowania dużym czerwonym przyciskiem w odbiorniku. Ponadto, włączenie dowolnego przekaźnika jest sygnalizowane impulsami zwarcia do masy na wyjściu S, które trwają do chwili wyłączenia wszystkich przekaźników.

ST50H, ST100H, ST200H - Radiowy sterownik do rolet z kodem dynamicznym
sterowniki o zasięgu do 50, 100 lub 200 metrów w terenie otwartym.

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi). Zestaw składa się z odbiornika radiowego sterującego pracą silnika oraz dwóch nadajników ręcznych w formie breloków (wersja ST50H i ST 100H) lub dwóch nadajników ręcznych z baterią 9V (wersja ST200H) w większej obudowie i o znacznie większym zasięgu działania co jest szczególnie przydatne w sterowaniu z wewnątrz samochodu. Nadajniki ręczne wyposażone są w dwa różnokolorowe włączniki do zdalnego sterowania ruchem obrotowym silnika w dwóch kierunkach. Każde przyciśnięcie przyciśnięcie przycisku pilota dokonuje włączenia lub wyłączenia jednego z przekaźników. Ponadto, wyłączenie pracy silnika nastąpi po upływie zaprogramowanego czasu lub w wyniku zadziałania fotokomórki podłączonej do wejścia RS sterownika. Odbiornik sterownika posiada wyprowadzenia do zainstalowania zewnętrznych włączników ściennych monostabilnych (typu dzwonkowego), które umożliwiają sterowanie roletą bez użycia pilotów. Możliwe są dwa tryby pracy sterownika przełączane zworką:
1K - odbiornik reaguje na 1 przycisk pilota, każde wciśnięcie pilota przełącza odbiornik w następującej sekwencji: GÓRA-STOP-DÓŁ-STOP...; drugi przycisk pilota steruje innym odbiornikiem, możliwość sterowania z jednego pilota CH4H do 4 odbiorników,
2K - każdemu kierunkowi przypisany jest inny klawisz pilota.

ST6H - Radiowy sterownik do sześciu rolet kodem dynamicznym
o zasięgu do 200 metrów w terenie otwartym.

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego sterowania maksymalnie sześcioma roletami okiennymi lub innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi). Zestaw składa się z odbiornika radiowego sterującego pracą silników oraz nadajnika-pilota z baterią 9V (oznaczenie pilota CH8H-200). Pilot wyposażony jest w cztery różnokolorowe włączniki oraz boczny przełącznik, co daje łącznie 8 różnych kombinacji. Sześć z nich służy do sterowania każdego silnika niezależnie w trybie GÓRA-STOP-DÓŁ-STOP. Pozostałe dwa sterują wszystkimi silnikami razem ale sekwencyjnie, tzn. przy zachowaniu przerwy między załączeniem (wyłączeniem) kolejnego kanału równej około 0,5 sek. Ponadto, wyłączenie silników nastąpi po upływie zaprogramowanego czasu lub w wyniku zadziałania fotokomórki podłączonej do wejścia RS sterownika. Do odbiornika można podłączyć zewnętrzne włączniki ścienne typu dzwonkowego, które sterują wszystkimi roletami razem. Istnieje możliwość podłączenia do 4 odbiorników ST6H i sterowania ich z jednego pilota CH8H-200, każda para przycisków pilota steruje jednym sterownikiem.
Odbiorniki współpracują też z pilotami DW200H. Jeden taki pilot może centralnie otwierać i zamykać wszystkie rolety, podczas gdy sterowanie każdą roletą z osobna jest możliwe przy użyciu lokalnych pilotów CH8H-200 z zestawów ST6H.

RP-501- Radiopowiadomienie o zasięgu do 500 metrów
Radiopowiadomienie przeznaczone jest do bezprzewodowego przekazywania czterokanałowej informacji na odległość do 500 metrów w terenie otwartym. Może być stosowane w systemach alarmowych do powiadamiania o alarmie lub o stanie czujek, do zdalnego sterowania, w którym nadajnik ma być stacjonarny, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezprzewodowe przesłanie czterobitowej informacji.
Składa się z odbiornika i nadajnika zasilanych z 12V. Nadajnik, z uwagi na mały pobór prądu, może być zasilany także z baterii 9V, której stan kontroluje. Nadajnik testuje wejścia D1 do D4. Każde, nawet chwilowe rozwarcie jednego z nich wywołuje alarm, tj. przełączenie odpowiadających tym wejściom przekaźników w odbiorniku. Dodatkowo w odbiorniku LED zmienia kolor z zielonego na czerwony i pojawiają się impulsy zwarcia do masy na wyjściu S w cyklu 0,5 / 0,5 sek. Stan alarmu może być także wywołany brakiem połączenia radiowego między nadajnikiem a odbiornikiem. Nadajnik i odbiornik wyposażony jest we włącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER, w nadajniku włączony szeregowo z wejściem D1. Aby z niego skorzystać należy przeciąć zworkę oznaczoną ZT i zewrzeć wejście D4 do masy. Otwarcie obudowy nadajnika wywoła wówczas reakcję taką jak pobudzenie wejścia D4.

Tryby pracy nadajnika RP501:

 1. Praca ciągła. Pobudzenie nadajnika (rozwarcie dowolnego wejścia D1 do D4) wywołuje ciągłą transmisję do odbiornika aż do momentu zaniku pobudzenia. Wysyłany jest bieżący stan wejść, więc wyjścia odbiornika odzwierciedlają aktualny stan wejść nadajnika.
 2. Praca z wydłużeniem czasu powiadamiania. Nadajnik zapamiętuje każde, trwające nawet ułamki sekund, pobudzenie wejść i przez około 15 (40 sek*), w cyklu: 1 sek. nadawanie / 2 sek. przerwy, powiadamia odbiornik. Jeśli po upływie tego okresu pobudzenie nie zanika, nadajnik przechodzi w cykl pracy 1 sek. nadawanie / 1 min przerwy, co zabezpiecza baterię przed rozładowaniem.
 3. Praca w trybie przekaźnika radiowego. Każda zmiana na wejściach D1..D4 w nadajniku wywołuje transmisję radiową trwającą 15 (40 sek*) przekazującą te zmiany na wyjścia odbiornika. W tym trybie pracy stan wyjść odbiornika odpowiada rzeczywistemu stanowi wejść nadajnika.
 4. Praca w trybie przekaźnika radiowego z cykliczną transmisją. Podobnie jak pkt 3, z tym że nadajnik wysyła cyklicznie "odświeżającą stan wyjść", 1-sekundową transmisję do odbiornika co 80 sek.

*przełączane zworką.

W każdym z powyższych trybów jest kontrolowany stan baterii nadajnika, i w przypadku spadku napięcia poniżej bezpiecznego minimum, nadajnik wysyła co 4 minuty informację o tym do odbiornika. Odbiornik sygnalizuje to mruganiem na zielono LED-a. Po powrocie napięcia do właściwego poziomu (np. po wymianie baterii) LED odbiornika świeci ciągłym, zielonym światłem.
Do każdego z trybów 1..4 może być dodana funkcja testowania łącza radiowego. Wówczas nadajnik wysyła informację kontrolną do odbiornika co 35 sekund.. W przypadku nieodebrania transmisji przez odbiornik w ciągu 90 sekund, np. z powodu zakłóceń lub uszkodzenia nadajnika, nastąpi wywołanie alarmu, tj. mruganie LED-a na czerwono i pojawienie się impulsów na wyjściu S lub trwałego zwarcia do masy na wyjściu S (wybór zworką w odbiorniku). Stan ten będzie trwał do chwili otrzymania ponownej transmisji. W tym trybie pracy może pracować tylko jeden nadajnik w systemie.
Jeden odbiornik może obsługiwać nawet kilkadziesiąt nadajników pracujących z wybranym trybem 2.

Funkcje odbiornika:
Odbiornik wyposażony jest w 4 wyjścia przekaźnikowe z których każde z osobna może być zaprogramowane przy użyciu zworek na pracę NC lub NO tzn. w stanie spoczynku zwarte lub rozwarte z masą odbiornika.
W stanie spoczynku przekaźniki są wyłączone a LED świeci kolorem zielonym. W momencie otrzymania transmisji o pobudzeniu jednego lub kilku wejść w nadajniku, następuje przełączenie wyjść D1 do D4 w odbiorniku zgodnie z otrzymaną informacją, Po ustaniu transmisji odbiornik podtrzymuje ten stan:
- w trybie 1 i 2 przez zaprogramowany wcześniej "czas podtrzymania" (1 sek - 6 godz.) - patrz pkt 2 procedur programowania, przy czym w trybie 1 podtrzymywany jest stan z ostatniej transmisji, a w 2 raz włączony przekaźnik wyłączony zostanie dopiero po upłynięciu "czasu podtrzymania" od chwili ostatniej transmisji,
- w trybie 3 i 4 aż do otrzymania kolejnej transmisji.

Specyfikacja RP501:
nadajnik: zasilanie: 9-14 V lub bateria 9V alkaliczna; prąd spoczynkowy 17 uA; w czasie nadawania 10 mA;
transmisja: 64 bitowa; ilość kombinacji kodu: 16777216; częstotliwość radiowa: 433,92 MHz;
odbiornik: obciążalność wyjść: przekaźnikowych - (60VA, max 1A, 128V); wyj. S typu OC: 1A/60V;
zasilanie: napięcie stabilizowane 10-15V; prąd: 20 mA + 20 mA na każdy załączony przekaźnik;
maksymalna ilość pamiętanych nadajników: 60;

PTX50 - Bezprzewodowy detektor ruchu PIR o zasięgu do 150 metrów

Przeznaczony do stosowania w systemach alarmowych charakteryzuje się bardzo niskim poborem energii, dobrą optyką podczerwieni i zmienno kodową transmisją alarmową. Zasięg działania detektora wynosi do 50 metrów w zabudowie i do 150 metrów w terenie otwartym. Posiada wbudowany monitoring spadku napięcia baterii oraz antysabotażowego włącznika sygnalizacji otwarcia obudowy TAMPER (kanał 4). Zapewnia użytkownikowi możliwość wyboru kanału transmisji alarmowej i nastawę szybkości wywołania alarmu po 1, 2, 3 lub 5 impulsach detekcji. Opcjonalnie detektor może być wyposażony w soczewkę kurtynową zamiast standardowo dostarczanej soczewki szerokokątnej 90°. Detektor PTX50 może współpracować ze wszystkimi odbiornikami Elmes dla częstotliwości 434 MHz jednak najbardziej zalecanym jest odbiornik CH4H, który umożliwia sygnalizację TAMPER w kanale 4 oraz sygnalizację słabej baterii detektora ze wskazaniem strefy (kanału) w której się on znajduje. Niski pobór prądu układów analogowych oraz mikroprocesorowe sterowanie zapewniają pobór prądu <0,014mA, co oznacza, że jedna alkaliczna bateria 9V zapewnia nieprzerwaną pracę detektora przez minimum 3 lata.

DW 50HM i DW200HM - Odbiorniki miniaturowe
Odbiorniki DW50HM i DW200HM są miniaturowymi odpowiednikami odbiorników DW50H i DW200H i w pełni je zastępują. Z uwagi na małe wymiary (dł/wys/szer.-58/19/32mm) zrezygnowano w nich ze złącza umożliwiającego przykręcenie podłączeń, zastępując je kontaktami na płytce drukowanej, które wymagają lutowania. Odbiorniki miniaturowe współpracują z pilotami i nadajnikami Elmes wg tabeli, w której podano również maksymalny zasięg danej konfiguracji osiągany w korzystnych warunkach oraz inne cechy techniczno-użytkowe

stopka